Leasing jedna z najczęściej wykorzystywanych przez firmy form finansowania

DoradcaFinansowy24.pl - oferty produktów bankowych

Sanstander Leasing

Jak wskazuje najnowsza 3 edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing, wzrasta poziom wykorzystania leasingu wśród małych firm. Korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje w tym roku 49 proc. przedsiębiorstw zatrudniających na stałe do 49 pracowników. W porównaniu do badania z 2019 r. jest to odsetek wyższy o 6 pproc., a w porównaniu do edycji z 2016 r. różnica wynosi +14 pproc. Skorzystanie z leasingu w przyszłości rozważa kolejne 18 proc. firm.

 

– W porównaniu do badania sprzed 2 lat wzrosło wykorzystanie prawie wszystkich analizowanych form finansowania zewnętrznego. Największą różnicę można zauważyć w przypadku dotacji i subwencji krajowych, co należy łączyć ze wsparciem oferowanym firmom na szeroką skalę w ciągu ostatniego roku w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Wnioski z tegorocznej edycji w przypadku naszej branży są jednoznaczne – leasing zadomowił się wśród polskich przedsiębiorców na dobre, a jak wskazują deklaracje firm nawet pandemia nie zmieniła tego podejścia i w stosunku do ostatnich pięciu lat jego świadomość z roku na rok jako narzędzia inwestycyjnego wzrosła w tempie dwucyfrowym. To pokazuje, że potencjał naszej branży jako bezpiecznej i oczywistej dla firm formy inwestowania jest o wiele większy. To z pewnością będzie napędzać kolejne wzrosty odnotowane w poszczególnych segmentach rynku, co potwierdzają wskazania firm, które aż w 18 proc. nie korzystają jeszcze z leasingu, a rozważają to w przyszłości. To determinuje nas do ciągłego rozwoju i oferowania rozwiązań spełniających oczekiwania firm z segmentu MŚP – mówi Tomasz Jąder, prezes zarządu Santander Leasing.

 

Ogółem korzystanie z leasingu deklaruje 49 proc. małych firm w Polsce, co stanowi odsetek wyższy o 6 pproc. w porównaniu z 2019 r. i o 14 pproc. niż w 2016 r. Co istotne poziom wykorzystywania leasingu wrasta wraz z wielkością firm. W przypadku jednoosobowych działalności wynosi on 37 proc., w przedsiębiorstwach od 2 do 9 pracowników ten poziom to aż 53 proc., a w firmach zatrudniających do 49 osób 52 proc.

– Optymistycznie nastraja fakt, że aż  22 proc. jednoosobowych firm i 21 proc. zatrudniających do 49 pracowników planuje inwestować z wykorzystaniem leasingu. Potwierdzają to też nasze dane za ostatnie sześć miesięcy br. Leasing rozwija się stabilnie wspierając inwestycje polskich przedsiębiorców praktycznie z każdej gałęzi gospodarki, również w obecnych szczególnych czasach niepewności wynikającej z pandemii. Mamy nadzieję, że odczyty skali zakażeń z 2 połowy czerwca będą się utrzymywały lub dalej spadały, a w połączeniu z rosnącą populacją osób zaszczepionych przeciw Covid-19 uzyskamy większą pewność działania, powrót do działania i inwestycji bez uwzględniania czynnika pandemicznego. Wzrosty sprzedaży leasingu realizowane są także dzięki strategii biznesowej, którą wyróżniają uniwersalność, elastyczność oraz transparentność warunków umowy leasingu. Biorąc pod uwagę jak dynamicznie rośnie rynek, nie mam wątpliwości, że znacząca część ich inwestycji przez kolejne lata będzie sfinansowana za pomocą leasingu. Szczególnie cieszy, że przedsiębiorcy już korzystający z leasingu to ci najbardziej prężni, rozwijający się, zmieniający maszyny i pojazdy na bardziej nowoczesne, efektywne, przyjazne środowisku – wskazuje Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Branże wykazują różnorodne wyniki dla leasingu

Jak wynika z badania Leasing Index różnice w świadomości zalet leasingu nie zależą tylko od wielkości firmy. Wskazania przedsiębiorców pokazują dysproporcje pomiędzy poszczególnymi sektorami polskiej gospodarki. Aż 64 proc. firm z sektora budowlanego wskazuje, że obecnie korzysta z leasingu (wzrost w stosunku do 2019 o 22 pproc.), handlowych 54 proc. (wzrost o 15 pproc.), produkcyjnych 47 proc. (spadek o 1 pproc.) oraz usługowych 38 proc. (spadek o 2 pproc.).

– Prognozy w zakresie planów inwestycyjnych w oparciu o leasing w poszczególnych branżach nie są już tak rozbieżne, niemniej jednak nadal wskazują na dynamiczny przyrost w kolejnych miesiącach. W przypadku sektora budowlanego 16 proc. firm planuje w przyszłości skorzystać z takiego finansowania, handlowego 22 proc., produkcyjnego 20 proc. a usługowego 16 proc. W tej sytuacji prognozy kolejnego 2-cyfrowej dynamiki wzrostów dla naszego sektora to wielki zastrzyk optymizmu.– wskazuje Mariusz Włodarczyk. – Kluczem do dalszego rozwoju rynku jest poszerzanie grupy odbiorców świadomych tego, że bez względu na wielkość czy branże, leasing może być tą najprostszą i najkorzystniejszą formą finansowania – dodaje.