Wyniki finansowe BFF Banking Group za 2020

DoradcaFinansowy24.pl - oferty produktów bankowych

bff group

BFF Banking Group to europejski lider w dziedzinie zarządzania należnościami. Specjalizujący się w rozwiązaniach finansowych dla służby zdrowia i administracji publicznej. Obsługuje łącznie 12 krajów w całej Europie. Działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest aktywny także w Niemczech, Holandii i Irlandii z lokatami terminowymi on-line.  BFF jest notowany na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

W roku pełnym wyzwań społecznych i gospodarczych, zespół BFF bardzo dobrze sobie z nimi poradził. Osiągnęliśmy dobrą rentowność, umocniliśmy relacje z klientami, wzrósł wolumen, mamy dobrą jakość kredytów i dyscyplinę kosztową. Z mniej pozytywnych aspektów, wysoka płynność sektora publicznego przyspieszyła płatności i zmniejszyła zainteresowanie klientów sprzedażą należności, a praca administracji publicznej w trybie zdalnym wpłynęła na osłabienie kolekcji odsetek od opóźnionych faktur, szczególnie w przypadku służby zdrowia. Oczekujemy, że integracja z DEPO bankiem oraz bardziej efektywna struktura kapitałowa zapewni nam więcej możliwości rozwoju biznesu, Massimiliano Belingheri, Prezesa BFF Banking Group.

 

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE BFF BANKING GROUP ZA 2020 R.

 

Solidne wyniki finansowe, zgodne z trendami z poprzednich kwartałów. Skorygowany zysk netto na poziomie 97,6 mln EUR, spadek o 1% r/r (wzrost o 7% r/r po wyłączeniu nadwyżek z kolekcji odsetek za opóźnienia w płatnościach). Wzrost wolumenu nowych transakcji do poziomu 5,8 mld EUR, tj. o 9% r/r. Dwucyfrowy wzrost wolumenu nowych transakcji w Polsce (wzrost o 30% r/r, wzrost o 35% bez uwzględniania wahań kursowych).

 

Stabilna wartość portfela kredytowego, dzięki szybszej windykacji. Lepsze wyniki w porównaniu z włoskim rynkiem factoringu. 43% portfela kredytowego Grupy to należności spoza Włoch, w porównaniu z 41% na koniec 2019 r. W Polsce w 2020 r., nastąpił spadek wartości portfela kredytów o 1% r/r w związku z deprecjacją kursu euro/złotego (wzrost o 6% bez uwzględnienia wahań kursowych) oraz przedpłatami.

 

Wzrost przychodów przyszłych okresów do poziomu 406 mln EUR. Dostępne finansowanie na poziomie 4,2 mld EUR, z niewykorzystanymi liniami kredytowymi o wartości 0,6 mld EUR. Niski profil ryzyka, poziom pożyczek zagrożonych netto (NPL) spadł o 34% r/r, przy koszcie ryzyka równym 8 punktów bazowych i 84% pokryciu. Niewielka kwota wakacji kredytowych klientów: 3 mln EUR i 0,07% na dzień 31.12.2020 r. Silna pozycja kapitałowa Grupy (CET1 na poziomie 15,5%, a całkowity współczynnik kapitałowy (TC) na poziomie 21,6%), z nadwyżką kapitału w wysokości 107 mln EUR powyżej docelowego wskaźnika współczynnika kapitału (TC) 15%. Wskaźnik CET1 na poziomie 26,0% z uwzględnieniem naliczonych dywidend.

 

169 mln EUR naliczonych dywidend za lata 2019 i 2020, gotowych do wypłaty i wyłączonych z liczenia wskaźników kapitałowych. Oczekujemy na wskazania Banku Włoch odnośnie możliwych terminów wypłaty.

Pełne wdrożenie zaleceń „Nowej definicji nie wykonania zobowiązania”: pozytywny wpływ na współczynniki CET1 i kapitału całkowitego w wysokości 4,5% i 6,6%, po dostosowaniu do wag ryzyka konkurentów.

 

DEPObank: zamknięcie fuzji spodziewane w I kw. 2021 r. Nowy podmiot zostanie przedstawiony środowisku finansowemu wkrótce po zamknięciu połączenia.

 

ESG: silne zaangażowanie w odpowiedzialny i zrównoważony rozwój oraz w pełne dostosowanie do najlepszych praktyk w zakresie zarządzania spółkami publicznymi. 2. Raport dot. informacji niefinansowych, opublikowany został wraz z raportem finansowym.