Wyniki Santander Leasing

DoradcaFinansowy24.pl - oferty produktów bankowych

Santander Leasing logo

Jak podaje ZPL w 2020 r. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości ponad 70 mld zł (-10,1 proc. r/r). Na tym tle dużo lepiej wypadł Santander Leasing, który sfinansował inwestycje o wartości 5,3 mld zł (+1,2 proc. r/r) i odnotowując ponadrynkowe wzrosty w finansowaniu całego segmentu pojazdów oraz wybranych kategoriach maszyn i urządzeń.

Covid-19 był głównym wyzwaniem poprzedniego roku i pozostanie nim także w 2021 jeśli chodzi o wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Zatem osiągane przez branżę leasingową wyniki z oczywistych względów korelujemy bezpośrednio ze spadkiem polskiego PKB, który spadł o 2,8 proc. w zeszłym roku, przy jednoczesnej redukcji poziomu inwestycji. Z drugiej strony pozytywny wpływ na gospodarkę i rynek leasingu miał chociażby eksport, który zaskoczył pozytywnie w 2020 r. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska jest jednym z wiodących dostawców na rynek UE konsumpcyjnych dóbr trwałych, działalność eksportowa polskich firm odżyła w zeszłym roku szybciej niż w innych krajach UE – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Pomimo ujemnej za 2020 r. dynamiki całej branży leasingowej i otoczenia gospodarczego, Santander Leasing wypadł znakomicie, gdyż odnotowaliśmy wzrost o ponad 1 proc. r/r przy zachowaniu dodatnich wskaźników r/r w strategicznych dla nas segmentach rynku – dodaje.

 

Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

Według danych ZPL za 2020 r. rynek leasingu drugi rok z rzędu odnotował ujemne wskaźniki jeśli chodzi o dynamikę finansowania pojazdów. Branża leasingowa w zeszłym roku sfinansowała pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t. o łącznej wartości 33,3 mld zł, co stanowiło wynik -5,7 proc. r/r. oraz pojazdy ciężkie o łącznej wartości 12,5 mld zł, przy dynamice na poziomie -26,8 proc. r/r. Santander Leasing na tle rynku wypadł bardzo pozytywnie rejestrując wzrost inwestycji w całym segmencie pojazdów +5,6 proc. r/r przy wartości sfinansowanych inwestycji prawie 2,9 mld zł. Spółka, przy tych uwarunkowaniach rynkowych osiągnęła również imponujące dwucyfrowe wzrosty wartości finansowania zarówno w kategorii pojazdów lekkich (+13,2 proc. r/r) przy wartości prawie 1,9 mld zł, ciężarowych (+21,5 proc. r/r) i wartości prawie 500 mln zł, w tym pojazdów ciężarowych do 3,5t (prawie +47 proc. r/r) i wartości finansowania na poziomie ponad 350 mln zł.

– W kontekście całego rynku pojazdów lekkich należy również wyróżnić nasz wynik jeśli chodzi o finansowanie eko-pojazdów, które osiągnęło w 2020 r. wartość prawie 164 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. r/r – mówi Jakub Poręcki, dyrektor zarządzający rynku małych i średnich przedsiębiorstw Santander Leasing – Od lat naszą ambicją jest wyznaczanie trendów rynkowych i wspieranie zielonych inwestycji. Z tego względu na początku lutego zdecydowaliśmy się na przedłużenie naszej promocyjnej oferty finansowania pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5t – elektrycznych 100 proc. oraz aut hybrydowych 102 proc. – dodaje.

 

Maszyny i urządzenia w wybranych kategoriach odporne na kryzys

Jak wskazuje Związek Polskiego Leasingu w segmencie maszyn i urządzeń rynek leasingu odnotował również ujemną dynamikę -5 proc. r/r i wartość ponad 20 mld zł. Motorem napędowym Santander Leasing, który od lat umacnia swoją pozycję w tym segmencie są realizowane inwestycje w maszyny rolnicze, gdzie dynamika finansowania za cały 2020 r. osiągnęła poziom +11,6 proc. r/r (ponad 1 mld zł), maszyny i urządzenia do obróbki metali +9,6 proc. r/r (330 mln zł) oraz maszyny dla przemysłu spożywczego +24,7 proc. r/r (90 mln zł).

Jak wskazują analitycy Santander Bank Polska po wciąż słabym I kwartale spodziewamy się silniejszego ożywienia gospodarki w II poł. 2021 r. po tym jak masowe szczepienia osłabią obawy o kolejne fale pandemii.

– Konsekwencje i spadek inwestycji w wybranych sektorach gospodarki będą miały niestety nadal na przestrzeni najbliższych miesięcy swoje konsekwencje dla rynku leasingu. Co nie zmienia faktu, że w naszym przypadku konsekwentnie będziemy realizowali plany związane ze stałym rozwojem oferty finansowania kluczowych dla nas segmentów rynku. O wynikach będą decydowały przyszłe wskaźniki dotyczące poziomu produkcji przemysłowej, umiejętne wykorzystanie zdolności produkcyjnych polskich firm, a w tym aktywność sektora prywatnego oraz popyt krajowy, gdzie konsumpcja będzie najsilniejszym motorem ożywienia gospodarczego – podsumowuje Jakub Poręcki.